Chú ý

blue-butterfly-design-moon

Đây là blog đam my. có nghĩa là thể loại boy x boy. ai dị ứng với thể loại này thì mời đi ra cho. =_=

:D bản dịch của ta là dịch chui nên các tình yêu đừng mang đi đâu nha,

 

(HP) Bắt đầu lại _ Chương 62

 

Tân sinh

Đọc tiếp

(HP) Bắt đầu lại _ Phiên ngoại 1

Phiên ngoại bạc lục vàng đỏ

Đọc tiếp

(HP) Đại giá – Ái nô _ Chương 57

Chương 57

Đọc tiếp

Bảo vệ: (HP) Bắt đầu lại _ Chương 61

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

(HP) Bắt đầu lại _ Chương 60

Lỗi

Đọc tiếp

(HP) Bắt đầu lại _ Chương 59

 

Tráo đổi

Đọc tiếp

(HP) Bắt đầu lại _ Chương 58

 

Nguyên nhân

Đọc tiếp

(HP) Bắt đầu lại _ Chương 57

Hỗn loạn
Đọc tiếp

(HP) Bắt đầu lại _ Chương 56

 

Tình định

Đọc tiếp

(HP) Đại giá – Ái nô _ Chương 56

 

Chương 56

Đọc tiếp