Băng Hoa

You are the voice

Chú ý

blue-butterfly-design-moon

Đây là blog đam my. có nghĩa là thể loại boy x boy. ai dị ứng với thể loại này thì mời đi ra cho. =_=

:D bản dịch của ta là dịch chui nên các tình yêu đừng mang đi đâu nha,

 

(HP) Bắt đầu lại _ Chương 43

 

Lạnh nhạt

Continue reading

1/2 Lưu manh _ Chương 26 P1

Lại lần nữa gặp mặt

Continue reading

(HP) Bắt đầu lại _ Chương 42

Sev1

Continue reading

1/2 Lưu manh _ Chương 25 Phần 2

Phiên ngoại Tông Chính Ngọc Minh

Continue reading

==’ PR đây

https://www.facebook.com/yen.ngoc.37266/posts/192811764235520?comment_id=349582&offset=0&total_comments=12&notif_t=mentions_comment

Đây là hưởng ứng lời kêu gọi dùng bất cứ cách nào để câu like giúp bạn Kính MInh. ta hết trách nhiệm rồi nha!!!!!!

(HP) Bắt đầu lại _ Chương 41

 

Tỏ tình

Continue reading

1/2 Lưu manh _ Chương 25 _ Phần 1

Tương kiến+phiên ngoại

~~~~~~~~~~~~ Continue reading

(HP) Bắt đầu lại _ Chương 40

Mê hoặc

Continue reading

1/2 Lưu manh _ Chương 24 _ Phần 2

Continue reading

(HP) Bắt đầu lại _ Chương 39

 

Rubens

Continue reading

sakiandshira

Vấn thế gian tình vi hà vật Khán thiên hạ thùy chủ trầm phù

CASTLE OF MYTH

Keep Calm & Drarry On - This Ship is Unsinkable

Will have a rest

You are the voice

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 191 other followers