Chú ý

blue-butterfly-design-moon

Đây là blog đam my. có nghĩa là thể loại boy x boy. ai dị ứng với thể loại này thì mời đi ra cho. =_=

😀 bản dịch của ta là dịch chui nên các tình yêu đừng mang đi đâu nha,

 

Advertisements

(HP) Trở về _ Chương 22

 

Kỳ nghỉ hè hai người – The burrow Tiếp tục đọc

(HP) Bắt đầu lại _ Chương 64

 

Trùng phùng

Tiếp tục đọc

(HP) Đại giá – Ái nô _ Chương 59

 

Chương 59

Tiếp tục đọc

(HP) Trở về _ Chương 21

Thẳng thắn hay không

Tiếp tục đọc

(HP) Bắt đầu lại _ Chương 63

 

Cố nhân

Tiếp tục đọc

(HP) Đại giá – Ái nô _ Chương 58

 

Tiếp tục đọc

(HP) Bắt đầu lại _ Chương 62

 

Tân sinh

Tiếp tục đọc

(HP) Bắt đầu lại _ Phiên ngoại 1

Phiên ngoại bạc lục vàng đỏ

Tiếp tục đọc

(HP) Đại giá – Ái nô _ Chương 57

Chương 57

Tiếp tục đọc

Bảo vệ: (HP) Bắt đầu lại _ Chương 61

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: